Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Drinkwater- en watervoorziening

Het drinkwater binnen het bekken van de Brugse Polders wordt geleverd door de drinkwatermaatschappijen De Watergroep, Farys en het Gemeentelijk Waterbedrijf Knokke (AGSO).

Het drinkwater binnen het bekken van de Brugse Polders wordt geleverd door de drinkwatermaatschappijen De Watergroep, Farys en het Gemeentelijk Waterbedrijf Knokke (AGSO).

Drinkwater wordt hoofdzakelijk gewonnen uit grondwater.

Bekken van de Brugse Polders - watertoren BredeneIn 2020 werd een nieuw waterproductiecentrum van Farys in de achterhaven van Oostende in gebruik genomen. Dagelijks wordt tot 12 miljoen liter drinkwater geproduceerd uit het oppervlaktewater van het kanaal Brugge-Oostende. Het brakke kanaalwater wordt ontzilt en gemineraliseerd tot drinkwater.

De Watergroep heeft een grondwaterwinning in Snellegem (Jabbeke) en Beernem. In 2019 opende De Watergroep een vernieuwd productiecentrum met onthardingsinstallatie in Eeklo dat 'zachter' water levert aan de inwoners van Maldegem en delen van Eeklo en Sint-Laureins.

Het AGSO Knokke-Heist pompt water op uit een golfterrein, gelegen in een duingordel, waar zich zoetwaterlenzen bevinden. Het duinzand filtert het water reeds op een natuurlijke wijze. Te veel grondwater oppompen uit deze duinen houdt het risico in dat de watertafel in de duinen zou dalen met een verdroging en onherroepelijke verzilting tot gevolg. Om dit evenwicht te behouden wordt er max. 850.000 m³ water per jaar opgepompt. Dit is onvoldoende om aan de vraag te voldoen en bijkomend wordt water aangekocht bij Farys. In kader van de terugkerende droogte en waterschaarste zal de piste om oppervlaktewater uit het Leopoldkanaal aan te wenden voor drinkwaterproductie terug onderzocht worden.

Om aan de zomerse extra watervraag door kusttoerisme te voldoen, zijn er seizoenale transfers tussen de drinkwatermaatschappijen, tussen de kust en het binnenland.


Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.