Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Cultureel erfgoed

In het bekken van de Brugse Polders zijn veel beschermde landschappen gelegen waarin het watersysteem uitgesproken aanwezig is.

In het bekken van de Brugse Polders zijn veel beschermde landschappen gelegen waarin het watersysteem uitgesproken aanwezig is.

Gekende voorbeelden hiervan zijn: de duin- en polderlandschappen (vb. het Zwin met de Gazegraspolder en de Graaf Jansdijk, de Uitkerkse Polders, de kreken), de valleigebieden van de Assebroekse meersen, de vallei van de Rivierbeek-Waardammebeek-Hertsbergebeek, de historische Lieve tussen Moerkerke en Damme. In beschermde gebieden gelden voor het watersysteem beschermende maatregelen inzake reliëf, waterhuishouding en hydrografie.

Bekken van de Brugse Polders - oude sluis Twee Speyen Blankenbergse Vaart

Het bekken is eveneens rijk aan waterbouwkundige kunstwerken met een belangrijke erfgoedwaarde: o.a. de Zingende Watermolen op de Ringbeek, het sas de Twee Speyen op de Blankenbergse Vaart, de oude schepradwatermolen aan de Meetkerkse Moeren, de oude sluis op de Lisseweegse Vaart te Zwankendamme, de Blauwe Sluis in Lapscheure. Sommige kunstwerken vormen nog een belemmering voor de vismigratie.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.