Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Karakterisering oppervlaktewaterlichamen

Er zijn in het Netebekken 16 Vlaamse oppervlaktewaterlichamen (excl.  het Albertkanaal en de kanalen Dessel-Turnhout-Schoten, Kwaadmechelen-Dessel en Bocholt-Herentals die aan andere bekkens zijn toegewezen), 40 lokale oppervlaktewaterlichamen van 1ste orde en 16 lokale oppervlaktewaterlichamen van 2de orde.

Netebekken kaart karakterisering oppervlaktewaterlichamen

Er zijn in het Netebekken 18 Vlaamse oppervlaktewaterlichamen, 40 lokale oppervlaktewaterlichamen van 1ste orde en 68 lokale oppervlaktewaterlichamen van 2de orde.

17 van de 18 Vlaamse waterlichamen en alle lokale waterlichamen van 1ste en 2de orde behoren tot de categorie 'rivier'.

De Vlaamse oppervlaktewaterlichamen in het Netebekken behoren bijna allemaal tot de watertypes 'grote beken' of 'grote rivieren'. Er komt één 'zoet mesotidaal laaglandestuarium' voor (Getijdenetes). Het enige 'meer' (Desselse zandputten) is van het type 'groot, diep, oligotroof tot mesotroof, alkalisch meer'.  Voor de lokale waterlichamen van 1ste orde zijn 4 types mogelijk. In het Netebekken zijn 33 van de 40 lokale waterlichamen van het type 'kleine beek Kempen'. In het zuidwesten van het bekken bevinden zich ook nog 7 waterlichamen van het type 'kleine beek'.

In het Netebekken hebben de Vlaamse oppervlaktewaterlichamen grotendeels het statuut ‘sterk veranderd’. Sterk veranderde waterlichamen hebben belangrijke hydromorfologische wijzigingen ondergaan ten gevolge van menselijke ingrepen en dienen tegelijk één of meer nuttige doelen (scheepvaart, drinkwater, energieopwekking, bescherming overstromingen, waterregulatie). Enkel Grote Nete I, Grote Nete III, Grote Laak, Kleine Nete I en Molenbeek-Bollaak worden als 'natuurlijk' beschouwd. Bij de lokale waterlichamen van 1ste orde is het omgekeerd: hier zijn de waterlichamen met een natuurlijk statuut in de meerderheid (60%). De 4 kanalen in het bekken zijn logischerwijs ‘kunstmatige’ waterlichamen. Ook het enige meer is een kunstmatig waterlichaam.

Opm: deze karakterisering gaat in vanaf de vaststelling van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027. Voor de analyses en beoordelingen werd gebruik gemaakt van de  waterlichamen  (karakterisering) en hun normkader goedgekeurd in de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021.

  

karakterisering oppervlaktewaterlichamen geoloket

 

Voor het wetgevend kader en de methodiek voor de afbakening en verdere indeling van de oppervlaktewaterlichamen, zie stroomgebiedniveau.

Per waterlichaam kan de karakterisering geraadpleegd worden in de waterlichaamfiches.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.