Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Sedimentkwantiteit

Met vrachten tussen de 6.400 en 27.700 ton/jaar is de sedimentafvoer in het Netebekken laag in vergelijking met andere waterlopen in Vlaanderen (Demer, Dender, Zenne, Bovenschelde).


In het verleden werd de sedimentvracht naar het tijgebied ingeschat op basis van laagfrequente bemonstering door middel van schepstalen waarbij er een relatie werd opgesteld tussen de sedimentconcentratie en het daggemiddelde debiet. Vanaf 2017 wordt de sedimentvracht ingeschat aan de hand van hoogfrequentere metingen. Zowel op de Grote Nete (Itegem) als op de Kleine Nete (Grobbendonk) wordt de slibinvoer berekend. 

Netebekken grafiek sedimentvrachten Grote en Kleine Nete Netebekken grafiek gemiddeld jaardebiet Grote en Kleine Nete

 

Met vrachten tussen de 6.400 en 27.700 ton/jaar is de sedimentafvoer in het Netebekken laag in vergelijking met andere waterlopen in Vlaanderen (Demer, Dender, Zenne, Bovenschelde). De sedimentvrachten variëren sterk van jaar tot jaar. Voor de Grote Nete is de sedimentvracht in 2016 bijvoorbeeld meer dan dubbel zo groot als in 2014. Voor de Kleine Nete is het verschil nog groter (factor 3). Deze verschillen zijn sterk gecorreleerd aan de debieten. In de periode 2012-2019 was 2016 veruit het natste jaar. De droogte van de afgelopen jaren komt daarentegen niet duidelijk naar voor in de gemiddelde jaardebieten. De sedimentvracht schommelt wel beduidend meer dan de gemiddelde jaardebieten.

 

Voor bevindingen op niveau van het stroomgebied van de Schelde, zie stroomgebiedniveau.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.