Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

De kanalen: de hydrografische slagaders van het bekken

Vijf kanalen vormen de hydrografische slagaders van het bekken. De afwatering naar zee gebeurt op 7 verschillende punten ter hoogte van de havens van Oostende, Blankenberge en Zeebrugge.

Vijf kanalen vormen de hydrografische slagaders van het bekken. De afwatering naar zee gebeurt op 7 verschillende punten ter hoogte van de havens van Oostende, Blankenberge en Zeebrugge.

Bekken van de Brugse Polders - kanaal Gent-Brugge (thv Sint-Joris Beernem)Het Kanaal Gent-Brugge-Oostende is een scheepvaartweg dat de havens van Zeebrugge en Oostende ontsluit. Tevens is dit kanaal belangrijk voor de waterafvoer van het bekken, alsook voor de wateraanvoer van uit het Leiebekken en waterdoorvoer naar het IJzerbekken via een aftakking naar het Kanaal Plassendale-Nieuwpoort. Bij Gent staat het kanaal via de Ringvaart in verbinding met de Schelde en het Kanaal Gent-Terneuzen.

Het Schipdonkkanaal, ook gekend als Afleidingskanaal van de Leie, en het Leopoldkanaal zorgen voor waterafvoer en maken verbinding met het oostelijk bekken van de Gentse Kanalen.  Beide kanalen stromen vanaf Maldegem (Strobrugge) evenwijdig met elkaar en worden aldus de tweeling kanalen genoemd. Op het Schipdonkkanaal is scheepvaart enkel mogelijk tot aan de sluis van Balgerhoeke in Eeklo.

Het Kanaal Brugge-Sluis, beter gekend als de Damse Vaart duikt in Oostkerke (Damme) onder voornoemde tweeling kanalen door.  De Damse Vaart wordt op peil gehouden door water in te laten van uit de Ringvaart van Brugge. Van uit deze Vaart wordt gedurende de zomer op meerdere punten water ingelaten naar de omringende polders. Tussen Brugge en Damme is er een toeristische vaart.

Het Boudewijnkanaal heeft een scheepvaartfunctie tussen Brugge en de haven van Zeebrugge.  Het wordt op peil gehouden door water in te laten van uit de zee.

Naast een scheepvaartfunctie en/of een waterafvoer functie worden een aantal kanalen ook tijdens droge periodes benut om omliggende landbouwgebieden te voorzien van water.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.