Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Van klei naar zand

De stuifzandrug Oudenburg-Stekene vormt de scheiding tussen de kustpolders en de zuidelijke zandstreek.

Bekken van de Brugse Polders - Zuidervaartje (Damme)De stuifzandrug Oudenburg-Stekene vormt de scheiding tussen de kustpolders en de zuidelijke zandstreek. Dit historische relict van duinengordel is enkele km breed en tot 10 m hoog. De zuidelijke beken botsen ertegenaan en vormen beekdepressies met doorbraken in Jabbeke, Brugge en Maldegem. De beken die op de noordelijke flank van de stuifzandrug ontspringen, vloeien naar het noorden af in de kustpolders. Op de stuifzandrug komen depressies voor die a.h.w. kommen vormen in het landschap. Deze meersen, zoals de Gemene Weidebeek in Assebroek, de Maleleie in Brugge, de Gemene Loweiden in Beernem en de Malecote in Adegem, zijn vaak pareltjes in het landschap. De zandrug strekt zich hellend uit tot aan de waterscheidingen op de zogenaamde plateaus. Het plateau van Wijnendale vormt de waterscheiding met het westelijk deel van het IJzerbekken en het plateau van Tielt vormt de waterscheiding met het zuidelijk bekken van de Leie.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.