Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

aspect ecologie

In het Netebekken is de impact van fluviale overstromingen op de ecosystemen vrij klein

Voor beoordeling van het overstromingsrisico en de mogelijke gevolgen ervan voor de ecosystemen, wordt gekeken naar de impact van wateroverlast op biologisch waardevolle percelen. Er wordt daarbij niet alleen naar die biologische waardering gekeken, maar ook naar de mate van tolerantie van de aanwezige biologie tegenover wateroverlast. Daarbij zijn enkel de overstromingen met een grote kans op voorkomen relevant. Studies hebben immers aangetoond dat wanneer de frequentie minder is dan eens om de 50 jaar, de natuur de overlast normaal gezien wel te boven komt.

 

Netebekken grafiek ecologische impact op overstroomd natuurgebiedIn het Netebekken is de impact van fluviale overstromingen op de ecosystemen vrij klein: slechts 20 hectare van de in totaal 3.007 ha natuurgebied dat onder water komt is biologisch zeer waardevol en weinig of niet tolerant voor overstromingen. Voor pluviale overstromingen zien we een ander beeld: de oppervlakte natuurgebied dat overstroomt is kleiner (2.225 ha) maar er komen heel wat meer biologisch (zeer) waardevolle gebieden die matig (115 ha) tot weinig of niet (169 ha) tolerant voor overstromingen zijn onder water te staan. Onder meer fragmenten van 's Herenbos te Zoersel, het natuurreservaat De Kluis-Blommerschot te Malle/Zoersel/Vorselaar en het Binnenbos te Zandhoven kampen met schade door wateroverlast.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.