Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Sedimentkwantiteit


De monitoring in het sedimentmeetnet bevaarbare waterlopen van het stroomgebied van de Schelde gebeurt aan de hand van continue metingen op vaste meetstations zowel in als aan de randen van het tijgebied van de Schelde. 

Demerbekken grafiek sedimentvrachten Demer Demerbekken grafiek gemiddeld jaardebiet Demer 

  

Tussen 2012 en 2019 schommelen de vrachten. De meeste jaren is er een vracht rond de 50.000 ton/jaar. Het droge jaar 2019 kende een lage vracht. In 2015 en 2017 werden deze vrachten bijna verdubbeld. Omgekeerd hebben de hevige regenbuien in 2016 de sedimentvracht in de Demer sterk verhoogd tot meer dan drie keer de normale sedimentvrachten. Met alle gevolgen van water- en modderoverlast als gevolg. Niet onlogisch dat voor 2016 de debieten in de Demer ook veel hoger liggen als de overige jaren.

De monitoring in het sedimentnet onbevaarbare waterlopen gebeurt via vaste meetstations gelegen in kleine hellende en erosiegevoelige stroomgebieden in het Demerbekken en het Bovenscheldebekken. Mobiele meetstations worden tijdelijk geplaatst om de efficiëntie van bestaande zandvangen te onderzoeken of de sedimentpluim tijdens de ruimings- en baggerwerken te monitoren. Projectmatig worden er ook multiparametersondes geplaatst in de waterloop. Naast de sedimentkwantiteit (turbiditeit) meten deze sondes ook de sedimentkwaliteit (pH, zuurstof, saliniteit,…).

 

Voor bevindingen op niveau van het stroomgebied van de Schelde, zie stroomgebiedniveau.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.