Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

brongegevens bekkenspecifieke delen

brongegevens bekkenspecifieke delen

Bij de opmaak van de bekkenspecifieke delen is (o.m.) voor de analyses en beoordelingen gebruik gemaakt van dezelfde (basis)gegevens als op het stroomgebiedniveau,

Voor de brongegevens verwijzen we bijgevolg naar de desbetreffende hoofdstukken op het stroomgebiedniveau (beheerplan op Vlaams deel).

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.