Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

inhoud bekkenspecifieke delen

Een bekkenspecifiek deel focust op het oppervlaktewater in het bekken.

Een bekkenspecifiek deel focust op het oppervlaktewater in het bekken.

Het omvat de volgende delen:

   beeld situering   een beschrijving van de ligging en kenmerken van het bekken en van de belangrijkste sectoren

   beeld overleg   de overlegstructuren en de betrokken spelers in het bekken

   beeld drukken   de drukken, de invloed van de sectoren op het watersysteem (en omgekeerd)

   beeld toestand   de toestandsbeoordeling op het vlak van waterkwaliteit en waterkwantiteit

   beeld visie en acties   de visie, uitdagingen en kansen, op het waterbeheer en de acties om de toestand te verbeteren


Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.