Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

planproces bekkenspecifieke delen

De bekkenspecifieke delen werden voorbereid binnen de bekkenstructuren.

De bekkenspecifieke delen werden voorbereid binnen de bekkenstructuren. Van xxx tot xxx werden de plannen onderworpen aan een openbaar onderzoek en voor advies voorgelegd aan de bekkenraden.

De bekkensecretariaten hebben de bekkenspecifieke delen voorbereid en binnen het gebiedsgericht en thematisch overleg (GTO) en de bekkenraad besproken met de betrokken partners. De bekkenbesturen keurden de bekkenspecifieke delen goed en hielden daarbij rekening met het advies van de bekkenraad.

Meer informatie over de bekkenstructuren vindt u in hoofdstuk ‘Wie is wie’ in de bekkenspecifieke delen.

 

        traject opmaak BSD3

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.