Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Andere gebieden

Het kanaal Kwaadmechelen-Dessel-Turnhout-Schoten en het kanaal Bocholt-Herentals behoren tot eenzelfde Vlaams waterlichaam dat formeel is toegewezen aan het Benedenscheldebekken. Dit neemt niet weg dat een actie zich (deels) in het Netebekken kan situeren.

Andere gebieden zijn oppervlaktewaterlichamen waarvoor het ook op langere termijn moeilijk wordt om de goede ecologische toestand/potentieel te bereiken (klasse 6) en/of het betreft kunstmatige waterlichamen of (aggregaten van) oppervlaktewaterlichamen waar de waterkwaliteit mede afhankelijk is van de opwaartse stroomgebieden en/of waar het in praktijk vaak complex en moeilijk is om duurzame gebiedsgerichte projecten op te starten.

 

Netebekken - Netekanaal jachthaven EmblemIn het Netebekken vallen de kunstmatige waterlichamen (kanaal van Beverlo en Netekanaal) onder deze groep, enerzijds omdat de focus hier op andere doelen (scheepvaart) ligt, en minder op het behalen van een goede ecologische toestand, en anderzijds omdat er nauwelijks gebiedsgerichte acties te definiëren zijn die een significante impact hebben op de toestand. Het water in deze kanalen is immers afkomstig van elders. Ook het Vlaams waterlichaam Desselse Zandputten (meer) valt onder klasse 6.

 

 

Het kanaal Kwaadmechelen-Dessel-Turnhout-Schoten en het kanaal Bocholt-Herentals behoren tot eenzelfde Vlaams waterlichaam dat formeel is toegewezen aan het Benedenscheldebekken. Dit neemt niet weg dat een actie zich (deels) in het Netebekken kan situeren. 

nr titel initiatiefnemer(s)
6_I_0082 Aanpassen sifons i.f.v. afvoercapaciteit onder kanaal DTS + kanaal Bocholt-Herentals Vlaamse overheid : De Vlaamse Waterweg nv

  

 

  actieprogramma Netebekken

 


Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.