Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

afbakeningsplan GOG Peerdestokbeek opwaarts Boekelbaan

afbakeningsplan GOG Peerdestokbeek opwaarts Boekelbaan

kadasterplannen: schaal 1/2300

officiële naam: GOG Peerdestokbeek opwaarts Boekelbaan

nummer van de waterloop waarlangs het overstromingsgebied wordt afgebakend: de Peerdestokbeek (onbevaarbare waterloop van tweede categorie OS267)

 

Lijst kadastrale percelen

Kadastrale percelen die geheel of gedeeltelijk in het overstromingsgebied liggen:

Zwalm 10de afdeling sectie B nr. 1D, 4B2, 4X, 5F, 6A, 7, 8, 9D, 9E, 9F, 10A, 10B, 11A, 11B, 12A, 13A, 14A, 15A, 16A, 17A, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33N, 37C, 206, 207B, 207C, 208A

Horebeke 1ste afdeling sectie A nr. 1292, 1293D, 1293F, 1295C, 1300D, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306C, 1306D, 1306E, 1307A, 1307B, 1308, 1308A2, 1309A, 1310A, 1311A, 1312A, 1312B, 1312C, 1312D, 1312E

 

afbakeningsplan GOG Peerdestokbeek opwaarts Boekelbaan

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.