Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

overstromingsgebied Woluwedal op de Woluwe te Zaventem

Het GOG onder de vorm van een dwarsdijk op de Woluwe is voorzien langs Woluweldal, tussen de Leuvensesteenweg en de Grote Kloosterstraat in Zaventem. Het maximaal vulpeil is bepaald op 36,05m TAW. Op linkeroever wordt een langsdijk ontwikkeld als fietspad R22 langsheen Woluwedal. De rechter oever van de Woluwe ligt van nature hoog genoeg.
bekken waterloop initiatiefnemer
Dijle-Zennebekken Woluwe Vlaamse Milieumaatschappij

Beschrijving

situering GOG WoluwedalHet GOG onder de vorm van een dwarsdijk op de Woluwe is voorzien langs Woluweldal, tussen de Leuvensesteenweg en de Grote Kloosterstraat in Zaventem. Het maximaal vulpeil is bepaald op 36,05m TAW. Op linkeroever wordt een langsdijk ontwikkeld als fietspad R22 langsheen Woluwedal. De rechter oever van de Woluwe ligt van nature hoog genoeg.

 

Motivering

Wateroverlastproblematiek

Het GOG heeft als doel om de wateroverlast ter hoogte van de Henneaulaan/Stockmansmolen te beperken. In mindere mate zal er ook verder afwaarts in Diegem een positief effect zijn.

Relatie met de waterbeheerplannen

De afbakening van het GOG geeft uitvoering aan een voortgezette actie uit het SGBP 2 6_F_0014: Bouwen van GOG’s op de Woluwe en zijlopen.

 

meer info over de Woluwe


Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.