Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

openbaar onderzoek

 

Het openbaar onderzoek over de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 liep van 15 september 2020 tot en met 14 maart 2021. 

Tijdens het openbaar onderzoek kon iedereen opmerkingen en suggesties bij de ontwerpplannen en bij het plan-MER indienen.

 

Wat gebeurde er met uw opmerkingen ?

De CIW en de bekkenbesturen onderzochten alle opmerkingen en adviezen bij de ontwerpplannen, verwerkten ze in overwegingsdocumenten en pasten de ontwerpplannen aan tot definitieve ontwerpen die werden voorgelegd aan de Vlaamse Regering. 

In de overwegingsdocumenten kunt u nakijken wat er met uw opmerking gebeurde. 

Het goedkeuringsverslag van het plan-MER kunt u raadplegen op de website van het departement Omgeving (dossierdatabank, te raadplegen via dossiercode PL0259).


Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.