Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

Vlaanderen maakt stroomgebiedbeheerplannen op voor de Vlaamse delen van de internationale stroomgebieddistricten van de Schelde en van de Maas.

U kunt geen opmerkingen of bezwaren meer indienen bij de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen. Het openbaar onderzoek liep af op 14 maart 2021. 

Vlaanderen maakt stroomgebiedbeheerplannen op voor de Vlaamse delen van de internationale stroomgebieddistricten van de Schelde en van de Maas.

De stroomgebiedbeheerplannen geven uitvoering aan de Europese kaderrichtlijn Water en aan de Overstromingsrichtlijn. Beide richtlijnen werden in Vlaamse wetgeving omgezet via het decreet Integraal Waterbeleid.

De Vlaamse Regering stelde in 2010 de eerste en in 2015 de tweede stroomgebiedbeheeprlannen vast.

De ontwerp stroomgebiedbeheerplannen voor de volgende planperiode, 2022 tot 2027, liggen momenteel ter inzage, van 15 september 2020 tot 14 maart 2021.

 

De stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027, met geïntegreerd het overstromingsrisicobeheerplan en het waterschaarste- en droogterisicobeheerplan, bestaan uit een aantal planonderdelen.

via onderstaande figuur kan u de plandelen raadplegen

Plandelen SGBP

 

De niet-technische samenvatting geeft een mooi overzicht van de grote lijnen van de stroomgebiedbeheerplannen. 

De niet-technische samenvatting is ook in het Frans en het Engels beschikbaar. 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.