Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Vergelijk bekkens

Je kan grafieken tussen de verschillende bekkens met elkaar vergelijken.

Je kan grafieken tussen de verschillende bekkens met elkaar vergelijken.

Bekken van de Brugse Polders

Bekken van de Gentse Kanalen

Benedenscheldebekken

Dijle- en Zennebekken

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.